Assalamu'alaikum, Selamat Datang di Situs Darul's Center. Blog Pencerahan

Kamis, 23 Februari 2012

Kata Mutiara Tentang Kesombongan
“Sesungguhnya ilmu dapat membuat sombong sebagaimana harta.” (Wahb bin Munabbih ra)


“Cukuplah seseorang dikatakan berilmu jika ilmu tersebut membuahkan rasa takut kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Sebaliknya, cukuplah seseorang dianggap bodoh tatkala membanggakan diri dengan ilmunya.” (Masruq ra)“Di antara adab seorang alim yang paling utama adalah bersikap rendah hati (tawadhu’) dan tidak ujub, yakni merasa sombong, bangga, dan terkagum-kagum terhadap ilmu yang dimilikinya. Adab berikutnya, ia berusaha menjauhi kecintaan akan kepemimpinan dengan sebab ilmunya.” (Ibnu Abdil Barr ra)


“Ketahuilah, fondasi dari suatu kedudukan adalah senang tersebarnya reputasi, cinta ketenaran, dan kemasyhuran, padahal itu merupakan bahaya yang sangat besar. Adapun keselamatan itu terdapat pada lawannya, yakni menjauhi ketenaran.” (Al-Baihaqi ra)

(an-Nubadz fi Adabi Thalabil Ilmi, hlm. 185-186)***************************************************************************************

Sepatah Kata Redaktur, Artikel/gambar semata-mata hanya untuk keridloan Allah, kebenaran isi wallahu a’lam, sebab kebenaran hanya milik Allah, kita hanya mencoba meraih kebenaran. Sebagai bentuk Shalawat saya terhadap Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat untuk pribadi dan kita semua, amin. Persembahan untuk Bapak Ibuku di Wuled Tirto (Nur Kuat – Waryuni), istriku, Noor Churofah, anak-anakku Aina Salsabila, Haikal Arroyyan, di Coprayan Petir Buaran, kakakku Sri hanah, Kusdiono, Shodiqin, adikku Kuswati, Isrowati, Arie Fitrianto, Keluarga besar Muhammadiyah Wuled, Coprayan, Bligo, Ikatan Remaja Muhammadiyah IRM IPM Pekalongan. SD Muhammadiyah Wuled I, SMP Muhammadiyah Bligo, SMK 2 (SMEA) Pekalongan, Universitas Pekalongan (Unikal) dan semua yang tidak bisa kami sebutkan.

1 komentar: